Snertrace inschrijven

Update…… 14-10-2020

Beste Zeilers,

Helaas moeten wij mededelen dat de aangescherpte regels en adviezen omtrent COVID 19 ons hebben doen besluiten de snertrace van komende zaterdag af te gelasten.  Als de regels dit weer toelaten hopen wij jullie gezond aan de start van een volgend evenement te mogen verwelkomen.

Dank voor jullie begrip namens de wedstrijdcommissie en het bestuur van beide verenigingen.

 

Ook dit jaar wordt de traditionele snertrace weer gevaren, zij het door de huidige omstandigheden in een iets ander jasje dan voorgaande jaren. Helaas zijn wij in deze tijd genoodzaakt het walprogramma voor en na de wedstrijd te laten vervallen en strengere deelnemersvoorwaarden te hanteren in verband met de corona-perikelen. De inschrijvingsprocedure en uitslag zullen dan ook digitaal via de website plaatsvinden. Ondanks deze maatregelen hopen wij op jullie deelname.

Wanneer wordt de wedstrijd gevaren: Dit jaar vindt de snertrace plaats op zaterdag 17 oktober.

De eerste start (SW-klasse) is om 12:00 uur gevolgd door de R&P klasse (12.05 uur). De Finishlijn wordt om 16:00 opgeheven.
Er is geen palaver voorafgaand aan de wedstrijd op vrijdag en geen prijsuitreiking/ feestelijke afsluiting op de zaterdag middag/ avond (het clubhuis is dan ook gesloten)

Deelname eisen: Door de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt zowel de schippers als de bemanningsleden te vragen zich te houden aan de door beide verenigingen opgestelde coronamaatregelen evenals aan de op de havens geldende voorschriften. Zie hiervoor het covid 19 protocol of de website van uw jachthaven. Klik hier voor de voorlopige deelnemerslijst.

Inschrijven: Inschrijven kan kosteloos via de website van beide verenigingen. Door in te schrijven gaat de schipper akkoord met het COVID 19 protocol en deelt deze met de bemanningsleden.

Het verdient de voorkeur om zo snel mogelijk in te schrijven maar de mogelijk “herfstachtige” omstandigheden heeft de organisatie doen besluiten om, tot en met donderdag 15 oktober, de deelnemers de kans geven de keuze uit de te voeren voorzeilen te wijzigen. Dus schrijf je zo snel mogelijk in waarbij de voorlopige “zeilconfiguratie” opgegeven wordt. Laat uiterlijk donderdag 15 oktober weten of er een correctie moet plaatsvinden door een mail te sturen naar wedstrijd@avoh.nl. Vermeld in deze mail duidelijk de naam- en startnummer van de boot en maak een keuze uit de volgende opties:

  • Voorzeil: genua-1/genua-2/fok
  • Ruimwindszeil: geen/spinnaker/gennaker/code zero

Je hoeft dit dus alleen te doen als je een correctie wil doorgeven.

Toegepaste handicap

De toegepaste handicap is de berekende-handicap, zoals op het door de vereniging uitgegeven persoonlijke SW-certificaat met als correctiefactoren het te voeren voorzeil en het voeren van wel of geen ruimwinds voorzeil.

Uitslagen

De uitslagen zullen zo spoedig mogelijk na de wedstrijd bekend worden gemaakt via de websites van beide verenigingen. Klik hier om naar de uitslagenpagina te gaan.

Aanvullende wedstrijdbepalingen

Zie het aanvullende wedstrijdbepalingen document.

Mededelingen voorafgaand aan de wedstrijd

Mededelingen voorafgaand aan de wedstrijd, aanpassingen in de baan, afgelasting en dergelijke worden op de websites van beide verenigingen gepubliceerd op een zogenaamd mededelingenbord . Na 11:00 op de dag van de wedstrijd worden eventuele afgelastingen kenbaar gemaakt op het startschip.

Ondanks de huidige perikelen hopen we er met elkaar een mooie wedstrijd dag van te maken. Dus schrijf je in!!

De wedstrijdcommissie AVOH/Gooierhaven

Wedstrijdboekje 2020

Aanvullende bepalingen snertrace 2020

Banen rooster 2020 V4

Covid 19 protocol

Wedstrijdmededelingen

Deelnemers snertrace 2020

Aanvraag SW

Uitslag snertrace 2020

Inschrijven


    Ik wil een startnummer ontvangenIk heb een startnummer