SW Aanvraag 2024

De wedstrijden georganiseerd door watersport vereniging AVOH worden gezeild onder het SW handicap systeem.
SW is een eenvoudig handicapsysteem en maakt het voor iedereen mogelijk om mee te doen aan een clubwedstrijd, zonder een officiële meting te hebben. Op basis van deze handicap factoren kunnen verschillende soorten zeilboten toch met elkaar worden vergeleken in een zeilwedstrijd.

Letop!!! Vraag voor ieder seizoen een nieuwe meetbrief aan om zeker te zijn dat je met de juiste handicap zeilt.

Hoe werkt het

Een SW factor geeft een snelheidsindicatie van een schip ten opzichte van een schip met de factor 100.
De gezeilde tijd van een boot wordt vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door de SW factor. Hieruit ontstaat de gecorrigeerde tijd. Op basis van deze gecorrigeerde tijd worden de uitslagen bepaald.

Een snelle boot heeft een lage SW factor (onder de 100) en een langzamere boot heeft een hoge SW factor (hoger dan 100).
In de gecorrigeerde tijden zal een snel schip hierdoor een langere gecorrigeerde tijd hebben, een langzaam schip zal een kortere gecorrigeerde tijd krijgen t.o.v. de gezeilde tijd.

Het SW handicap systeem wordt beheerd door het Watersportverbond en Sailsupport.

Watersportverbond

Website sailsupport

Correctiefactoren

Afkortingen

Sailsupport FAQ

  N.A.W gegevens:

  Vereniging / wedstrijdgegevens:


  AVOHGooierhavenAnders


  Ik wil een startnummer ontvangenIk heb een startnummer

  Scheepsgegevens:

  Motor:

  Zeilen: