Historie en toekomst

Ontstaan

In het najaar van 1982 heeft Henk Schipper (toenmalige havenmeester) het initiatief genomen voor een eerste vergadering bij hem thuis om tot een vereniging te komen. Activiteiten Vereniging Oudehaven

Op 16 december 1982 was de oprichtingsvergadering in het Visnet. Uiteindelijk zijn op 25 maart 1983 de officiële statuten vastgelegd in een notariële acte. 

Huidigebestuur

  • Voorzitter: Klaas Toornstra
  • Secretaris: Jan-Willem Achterberg
  • Penningmeester: Lex Sablerolles
  • alg bestuurslid: Anja Troeder
  • alg bestuurslid: Bart Smulder