Gooimeer West – aangepaste recreatiebetonning

Dit kaartje geeft de (ver)plaatsing van de recreatie betonning aan Gooimeer West aan en daarmee de markering van de gebieden die deze zomer gemaaid gaan worden. De zwarte lijnen geven de verplaatste betonning weer. De ondergrond is ontleend aan de kaarten van Navionics met de betonning zoals die in 2017 was uitgezet.

Aan de westkant van het Gooimeer werd voorgaande jaren de snelle botenbaan tegen de polderdijk en een strook direct grenzend aan de vaargeul gemaaid. Daartussen werd niet gemaaid wat voor veel overlast en veel verwarring zorgde. Vanaf 2018 wordt het gehele gebied gemaaid in de periode van half juni t/m half juli. Door het aanbrengen van extra recreatiebetonning op de zwarte lijn wordt het te maaien gebied voor de gebruiker helder afgebakend. Er ontstaat zo een groot aaneengesloten gebied dat integraal gebruikt kan worden door de vele, uiteenlopende typen watersporters uit de vele omringende havens.

Bron: Gastvrije randmeren