Geen categorie

Nieuwsbrief

Beste leden en donateurs,

Samenstelling bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdagavond is Joost van Loon benoemd tot
voorzitter, Jan-Willem Achterberg is herbenoemd tot secretaris tot het einde van dit verenigingsjaar
en Bart Smulders is herbenoemd voor een derde termijn als algemeen bestuurslid. De andere twee
bestuursleden zijn penningmeester Lex Sablerolles en algemeen bestuurslid Anja Troeder.

WSV AVOH 40 jaar!

Op 16 december 2022 bestaat Watersportvereniging AVOH 40 jaar. In december starten we feestelijk
ons jubileumjaar en in 2023 willen we een aantal jubileumactiviteiten organiseren. In de loop van dit
jaar vormen we daarvoor een feestcommissie met o.a. de activiteitencommissie (ACCO) en enkele
andere leden.

Seizoenopening

Op zaterdag 7 mei om 16.00 uur organiseert de ACCO de seizoenopening. Informatie over de exacte
invulling van dit feestelijke moment volgt.

Huizer Havendag

Op zaterdag 18 juni vindt de Huizer Havendag plaats met o.a. de bekende nautische activiteiten.
De havenmarkt is deze keer niet op de Havenstraat, maar vlakbij ons clubgebouw ’t Foksel vanaf
Energieweg om het bedrijventerrein heen richting Ambachtsweg.

Website WSV AVOH

Volg onze website AVOH voor informatie en het laatste nieuws.

Hartelijke groeten,

Bestuur WSV AVOH