Geen categorie

Nieuwe boei indeling

Rijkswaterstaat heeft een nieuwe indicatie boei indeling voor 2021. RWS gaat de betonning rond de bekende ondiepte (Kamelenbult) op het Gooimeer regelen.

Het is allemaal wat krap, maar er is wel een poging gedaan om zoveel mogelijk diep water beschikbaar te maken en tegelijkertijd de watersporters net buiten de hoofdvaargeul om  goed langs de ondiepte te leiden. Kijk hoe het gaat dit jaar.

Bron: stichting maaien waterplanten radnmeren