Inschrijven Zomeravond

Georganiseerd door: WSV AVOH en WSV Gooierhaven beide te Huizen.

Opm.: Bij een eerste inschrijving, wijziging van romp, tuigage of zeilen een SW certificaat aanvragen.

Inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen en bepalingen van deze wedstrijd en het verschuldigde inschrijfgeld van € 20,00 over te maken aan:
– AVOH IBAN rekening NL08RABO0329976451.

Ondergetekende schrijft zich in voor de “Zomeravondwedstrijden 2020”