Corona protocol

We hebben de barbezetting uitgebreid van 1 naar 3 personen met de volgende taken:

 1. Hygiëne
 2. Barmedewerker
 3. Corona verantwoordelijke

Er zijn aanwijzingen zichtbaar op het terras, bij de ingang van het clubhuis, kantine (hierna: horecagelegenheid), binnen de horecagelegenheid.

Het bestuur is verantwoordelijk dat de huisregels en de regels van het protocol worden nageleefd.

Algemene richtlijnen

 • We zorgen ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.
 • We zorgen ervoor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, de sanitaire voorzieningen en bij gebruik van de pinterminal en tijdens binnenkomst van het clubgebouw en reinigen tafels, stoelen als gasten weg zijn gegaan.
 • We werken niet met reserveringen maar we zorgen ervoor dat er niet meer dan 30 personen in ons clubgebouw zijn en niet meer dan 20 op het terras.
 • Bij ontvangst vindt er een controlegesprek plaatsvinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan wordt de toegang geweigerd.
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan vragen we tijdens het controlegesprek ook of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen, van de meeste gasten is dit al bij ons bekend.
 • Als dit niet het geval is, dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s dan begeleiden we ze op gepaste afstand naar hun tafel of naar de bar.
 • Bij binnenkomst laten we de gasten de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel).
 • Bij vertrek gaan ze via het terras naar buiten, dus via een andere deur. Indien mogelijk.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaatsgevonden nemen de medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling op, serveert uit en ruimt af terwijl de gasten aan tafel zitten.

Instructies voor gasten

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 • Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.