Welkom bij WSV AVOH!

Huizerse prestatie in North Sea regatta 2018

Tijdens de North Sea Regatta van 18 tot en met 20 mei op de Noordzee bij Scheveningen hebben AVOH leden Wouter Toornstra en Jildau ter Horst samen met hun teamgenoten Nick Elsink en Pascal Meijer het klassekampioenschap J80 op hun naam geschreven, zij mogen zich een jaar lang het beste J80 team van Nederland noemen. Na 9 races bleek het J'zuster team de beste te zijn van de 12 deelnemende J80's.

 

Voor stuurvrouw Jildau ter Horst en voordekker Wouter Toornstra van het team J'zuster was het na het winnen van de Frostbite Cup winterserie het 2e opeenvolgende succes in de J80 klasse.

De foto's zijn van Sander van der Borch.

 

De aanpak van waterplanten in de Randmeren

 
Momenteel wordt door de provincie Noord-Holland, de Coöperatie Gastvrije Randmeren, Platform Waterrecreatie, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en het Watersportverbond hard gewerkt aan een voorstel over het aanpakken van waterplanten.
 
Het voorstel moet inzicht geven in wat er gedaan moet worden op korte en lange termijn op de Randmeren, IJmeer en het Markermeer. Het voorstel behelst maaien, betonnen van recreatief water en het verdiepen van water. Al deze plannen zijn gebouwd op wensen van niet alleen watersportverenigingen en commerciële jachthavens, maar ook van andere partijen zoals gemeenten, provincies en andere private partijen als sportbonden en natuur- en milieupartijen. De plannen zijn verbeeld op kaarten van genoemde gebieden. Op 6 en 7 februari werden de plannen toegelicht aan vertegenwoordigers van de private partijen. Na hun instemming worden de plannen vertaald in kosten.
 
We hopen eind februari onze plannen gereed te hebben zodat de gedeputeerde van Noord-Holland onze plannen kan inbrengen bij de staten van deze provincies. Na hun goedkeuring worden de plannen ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dan hopen we meer duidelijkheid te hebben over de vragen wat, hoe, wanneer en wie de plannen gaat uitvoeren.
 

Startteam zeilwedstrijden

Iedereen weet dat een zeilwedstrijd zonder startschip een dimensie mist.
 
De bezetting op het starschip is binnen de wedstrijdcommissie een issue die om een langdurige oplossing vraagt.
De wedstrijdcommissie streeft naar een team welke zich het starten van wedstrijden eigen maakt.
 
Wij denken aan een hechte gezellige groep met een grote mate van zelfstandigheid voldoende groot om alle wedstrijden op het Gooimeer te  starten, vooralsnog onder leiding van Hans Bakker en Jos van Lochem.
 
Het startscheepje is voorzien van een elektrische ankerlier zodat fysieke belemmeringen minimaal zijn.
 
Geboden wordt:
-Opleiding door de wedstrijdcommissie, eventueel voor de ‘die-hards’ bij de KNWV.
-Het volledig uitgeruste startschip de Brumpie.
-Nauwe samenwerking met de wedstrijdcommissie.
-Een volledige vergoeding voor de consumpties aan boord.
-Gezellige aftersail na elke wedstrijd.
 
Geïntresseerd? 
Wend je dan tot Adri Hidding
06 53 53 73 14 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Of Hans bakker
06 46 21 79 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Peilbeheer

15 november, 2017

Watersportverbond geeft zienswijze op Flexibel Peilbeheer IJsselmeer/Markermeer

In het IJsselmeergebied wordt al geruime tijd een discussie gevoerd over de wijze waarop het peilbeheer door Rijkswaterstaat moet worden uitgevoerd. De kern van dit beheer wordt gedicteerd door de Deltawet. Kortweg wordt hier vastgelegd dat het peilbeheer robuust, toekomstveilig (stijging zeespiegel door klimaatverandering) en rekening houdend met natuurwaarden en (drink)watervoorziening moet worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat is aangewezen om de in de wet vastgelegde doelen te realiseren.

Read more: Peilbeheer